Om os

En tømrer der tager ansvar

Cirkulær profil.

Lars Dalsgaard Jørgensen fra Torup starter 1. november Torup Tømrerfirma, Lars er udlært hos Bagers Tømrer og Snedkerforretning i 2010 og har udover at arbejde som tømrer, også arbejdet på opholdsstedet Vestermarken og senest faglig koordinator op Jobcenter Samsø. Men tanken er derfor ikke at det bare skal være et almindeligt tømrerfirma. Tanken er nemlig at tilbyde cirkulær byggere, og give virksomheden en stærk social profil.

Cirkulært byggeri vil sige at hvis kunden ønsker det, vil der søges at indarbejde så mange genbrugs materialer som muligt, naturligvis inden for bygningsreglementets rammer. Tanken bag dette er at reducere byggeaffaldsmængden på Samsø. Nu vil en enkelt tømrer jo ikke flytte bjerge, men håbet er at kunne vise, det kan lade sig gøre, og derved forhåbentlig kunne inspirere andre. En positiv sideeffekt ved cirkulær byggeri, er også at det reducere Co2 aftrykket i byggeriet. En af de store kilder til Co2 udledning i byggeri, er produktion af byggematerialer. Træ er et fantastisk byggemateriale, da det lagrer Co2, og kan det genbruges i stedet for at kasseres eller brændes, holdes der endnu længere op Co2’en.

Udfordringen med cirkulært byggeri, er at genbrugs materialer koster det samme hvis ikke mere end nye materialer da genbrugs materialer i sagens natur har været brugt til et andet formål tidligere, og derfor er i ukorente mål og der ofte skal bruges tid på at rense dem for søm, beslag osv.

Socialt engagement

Da Lars udover at være tømrer, også er socialrådgiver, er håbet på sigt at kunne give den nystartede virksomhed en social profil, hvor der er plads til at tilbyde tømrerfagets glæder til nogen der ikke tidligere har stiftet bekendtskab med det, eller arbejdsmarkedet i det hele taget. (vigtigt at signalere til kunderne, at der er social engagement, uden at udstille de ansatte der kommer). Altså håber Lars i højere grad, at kunne kombinere sine to uddannelser som tømrer og socialrådgiver.

Sideløbende med dette går Lars sammen med sin gode ven Lars Ingolf Piester, med tanker om at starte en social økonomisk virksomhed, der skal hede Revanchen til mennesker og materialer. Hvor tanken er at mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, skal producere produkter af affaldsmaterialer, med det sigte at kunne sælge det i egen butik, og på internettet. Formålet med Revanchen er at investere overskud i flere løntimer til målgrupppen – mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.